Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum
Strona główna Aktualności › Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w marcu 2014 ›

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w marcu 2014  


« Powrót

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 5,4% wyższa niż przed rokiem i o 9,4% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z lutym br.

W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 33,9%, wyrobów farmaceutycznych – o 21,5%, mebli – o 21,3%, maszyn i urządzeń – o 18,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 16,4% oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku wystąpił w 12 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,1%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 11,3%, napojów – o 9,2% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,3%.

 

źródło: http://www.stat.gov.pl

180_260_pakery_iniekcyjne.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski