Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum
Strona główna Aktualności › Vademecum inwestora, projektanta i wykonawcy ›

Vademecum inwestora, projektanta i wykonawcy  


« Powrót

Deskowania systemowe w budownictwie monolitycznym, specjalistyczne produkty chemii budowlanej oraz sposoby i sprzęt do wykonywania prac hydroizolacyjnych w technologii iniekcji i natrysku – to tematy seminarium, które pod koniec lutego zgromadziło dziesiątki słuchaczy w sali konferencyjnej Domu Technika w Białymstoku.

 

fot. Barbara KlemByło to pierwsze w tym roku seminarium i kolejne – już szóste – z cyklu Vademecum wiedzy inwestora, projektanta i wykonawcy. Organizatorem szkoleń jest białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

 

Spotkanie rozpoczął inż. Paweł Maciejewski z firmy Harsco Infrastructure Polska, który omówił zastosowanie deskowań systemowych Harsco w budownictwie monolitycznym. W części teoretycznej zwrócił

fot. Barbara Klem/ Seminarium zgromadziło 

rekordowo dużą liczbę słuchaczy

szczególną uwagę na ekonomię wykorzystania deskowań na budowie, podział prac na takty. Przedstawił portfolio systemów Harsco i nowe rozwiązania techniczne deskowań. W części praktycznej dr inż. Tomasz Jurczak zaprezentował wykorzystaniem systemowych i dedykowanych rozwiązań szalunkowych na przykładzie budowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Każdą z przedstawionych inwestycji dokładnie opisał, z wymienieniem charakterystycznych parametrów oraz zakresem współpracy z Klientem (jaki sprzęt, w jakich ilościach i w jakim okresie był dostarczony). Prowadzący najwięcej uwagi poświęcił dedykowanym rozwiązaniom szalunkowym firmy Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o, omawiając szczegółowo proces projektowania deskowań, fazy uzgodnień z klientem, pierwomontaże, nadzór nad montażem na budowie, aż po kontrole i odbiory. Całość zagadnień szeroko zilustrował zdjęciami.

 

Następnie o zastosowaniu specjalistycznych produktów chemii budowlanej mówił mgr inż. Tomasz Kamiński ze spółki Mapei Polska. Na początku przedstawił on podstawowe informacje na temat specjalistycznych produktów chemii budowlanej stosowanych przy wznoszeniu nowych konstrukcji oraz przy wykonywaniu napraw istniejących obiektów. Następnie skupił się na szczegółach na podstawie wybranych projektów wykonane przy użyciu specjalistycznych produktów chemii budowlanej. Pokaz odbył się w formie prezentacji multimedialnej wraz ze szczegółowym omówieniem podejmowanych zagadnień. Zagadnienia omawiane podczas seminarium obejmowały grupę specjalistycznych produktów linii budowlanej i przykładowych rozwiązań technicznych wykorzystywanych do: naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych; uszczelniania i izolacji przeciwwodnych; renowacji i osuszania murów; wzmacniania konstrukcji matami z włókna węglowego; zabezpieczania elastycznymi powłokami ochronnymi; wypełniania szczelin dylatacyjnych i przerw roboczych; połączeń konstrukcyjnych klejami epoksydowymi; ochrony przeciw graffiti.

 

Trzecia część seminarium poświęcona była pracom hydroizolacyjnym wykonywanym w technologii iniekcji oraz  natrysku. Mgr inż. Adam Szyszko z firmy Izoservice Techniki Iniekcyjne z Warszawy omówił podstawowe typy urządzeń i akcesoriów stosowanych podczas prac wykonywanych przy pomocy iniekcji, a także najczęstsze problemy wykonawcze w technologii natrysku materiałów hydroizolacyjnych. Następnie, w części praktycznej wystąpienia, zaprezentował podstawowe typy pakerów iniekcyjnych oraz nowości w tej dziedzinie. Przeprowadził również demonstrację produktów i omówił ich właściwości. Pokrótce nakreślił też zagadnienia z dziedziny pomiaru wilgotności, przejść szczelnych i techniki wykonania przerw technologicznych z wykorzystaniem węży iniekcyjnych.

 

Przygotowała: Barbara Klem

 

IzoTv.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski