Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum

A - G  


Absorpcja - proces chemiczny polegający na wchłanianiu jednej substancji przez drugą (np. cieczy przez ciało stałe) lubrozpuszczanie gazu w cieczy.


Adsorpcja - zjawisko gromadzenia się jakiejś substancji (adsorbatu) na powierzchni ciała stałego lub cieczy (adsorbentu).


Adhezja - przyleganie powierzchni dwóch różnych ciał (stałych lub ciekłych) na skutek przyciągania międzycząsteczkowego.


Bentonit - skała osadowa, dość krucha. Charakteryzuje się dużą zdolnością do chłonięcia wody i pęcznienia. Wykorzystywany w budownictwie do produkcji tzw. zawiesiny bentonitowej, służącej m.in. do zabezpieczania ścian i wąskich otworów.


Bitum - mieszanina substancji organicznych, stałych lub ciekłych, o dużej lepkości. Stosowane np. w drogownictwie, i budownictwie jako środki spajające, izolacyjne i uszczelniające.

 

Dyfuzja gazów - wzajemne przenikanie się gazów, w wyniku przemieszczania się cząsteczek jednego gazu  pomiędzy cząsteczki drugiego.


Dyfuzja pary wodnej - przemieszczanie się cząstek pary wodnej przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień.


Dylatacja - specjalne szczeliny, dzielące ściany i stropy na mniejsze odcinki. Wykonuje się je, by uniknąć powstawania rys i konstrukcyjnych pęknięć powierzchni.


Drenaż rozsączający - część oczyszczalni, w której ścieki podlegają dalszemu oczyszczaniu. Oczyszczanie odbywa się przy udziale bakterii tlenowych w odpowiednio przygotowanym podłożu. W skład drenażu wchodzi ; studzienka rozdzielcza, dreny rozsączające, studzienka zbiorcza, kominek napowietrzający.

 

Ekspandowany perlit (EPB) - lekki, granulowany materiał izolacyjny, wytworzony z występującej naturalnie skały wulkanicznej, ekspandowanej za pomocą ciepła do wytworzenia struktury komórkowej.

 

Emulsje asfaltowo-polimerowe - półpłynne zawiesiny asfaltu w wodzie (zawartość wody < 70%), z ewentualnymi dodatkami, modyfikowane przez dodanie polimerów. Stosowanie: gruntowanie podłoża, konserwacja pokryć dachowych, samodzielne powłoki izolacyjne wodochronne

 

Faseta - w architekturze zaokrąglony narożnik między ścianą a powierzchnią poziomą.

 

Folia kubełkowa - Elastyczna folia przeznaczona do wykonywania pionowej izolacji fundamentów oraz elementów mających kontakt z gruntem. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona właściwej warstwy hydroizolacyjnej przed uszkodzeniami mechanicznymi (takimi jak dziurawienie, zgniatanie, ścieranie)

 

Geowłóknina - geosyntetyk w formie tkaniny wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych. Szerokie zastosowanie w budownictwie, m.in. przy drenażu, separacji gruntów, filtracji i ochronie przeciwerozyjnej gruntu.

 

Gęstość - stosunek masy ciała do zajmowanej przez nie objętości w określonej temperaturze. Jest wielkością służącą do porównywania różnych ciężarów.

Baner_renowacje_IZOFORUM_5.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski