Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum

Krótka historia pomiaru wilgotności powietrza  


Niewykluczone, że pomiar wilgotności powietrza to temat, który nurtował mieszkańców południowej Europy już w starożytności. Jednak pierwsze znane naukowcom przykłady badawczego podejścia do tematu pochodzą dopiero z przełomu XV i XVI wieku.

Pierwszy krok na tej drodze uczynił, jak w wielu innych dziedzinach, niezastąpiony Leonardo da Vinci. Zasada działania przyrządu, który skonstruował była prosta: bawełniana lub wełniana kula absorbując wilgoć z atmosfery zmieniała swoją masę, po czym zawieszona na wadze powodowała wychylenia, których wysokość wskazywały wilgotność otoczenia.

Zainspirowani tym doświadczeniem uczeni rozpoczęli poszukiwania innych materiałów zmieniających swoje właściwości pod wpływem wilgotnego powietrza. Jednak większość kolejnych prób nie dała zadowalających efektów. Tkanki zwierząt czy różnego rodzaju minerały i substancje chemiczne, reagowały na zmiany wilgotności w sposób mało powtarzalny, z wyraźną tendencją do zaniku właściwości higroskopijnych w miarę starzenia związanego z naturalnym wysychaniem. Zbudowany na ich bazie higrometr był więc zawodny.

Do ciekawszych konstrukcji tego typu należały przyrządy wykorzystujące higroskopijne właściwości kwasu siarkowego, papieru lub... jelita owcy. Pod koniec XVIII wieku skonstruowano pierwszy udoskonalony higrometr włosowy. Pomysł zastosowania włosa ludzkiego okazał się na tyle dobry, że bywa wykorzystywany także we współczesnych higrometrach.

Nie wszyscy badacze i wynalazcy wiązali swe nadzieje z wykryciem idealnej substancji higroskopijnej co dało początek innej grupie przyrządów zwanych higrometrami kondensacyjnymi i psychrometrami.

Jedni naukowcy próbowali określić zawartość pary wodnej w powietrzu na podstawie szybkości jej skraplania się na schłodzonym szkle i analizując zmiany masy płytek szklanych. Inni w swoich rozważaniach brali pod uwagę  kryterium związane ze skraplaniem się pary wodnej. Kontynuacją tego kierunku badań był higrometr kondensacyjny, gdzie miarą wilgotności była różnica temperatury otoczenia i temperatura punktu rosy.

W pierwszej połowie XIX wieku skonstruowano przyrząd określający wilgotność powietrza na podstawie wskazań dwóch termometrów. Schemat działania psychrometru, bo tak go nazwano, był następujący: obok siebie zawieszono dwa identyczne termometry. Jeden z nich miał banieczkę owiniętą mokrym muślinem stale zwilżanym z naczynia szklanego zawierającego destylowaną wodę. Naturalny ruch powietrza powodował odparowywanie wody z muślinu i oziębianie banieczki tzw. termometru mokrego. Różnica wskazań obu termometrów była miarą wilgotności powietrza.

Obecnie do pomiaru wilgotności powietrza naukowcy wykorzystują urządzenia elektroniczne, z wbudowaną funkcją SMS i GPRS.


Opracowanie: Redakcja IzoForum

Źródło: Higrometr - historia pomiaru wilgotności względnej powietrza, Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak, Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie

180_260_pakery_iniekcyjne.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski