Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum

Radon - cichy zabójca  


W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie problemem zagrożenia radonem. Uważa się, że jest źródłem radioaktywnego skażenia domów i stanowi zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

Radon
to najcięższy gaz szlachetny. W temperaturze pokojowej jest bezbarwny, ale schłodzony do punktu zamarzania (−71 °C), nabiera barwy żółtej, a poniżej −180 °C staje się pomarańczowo-czerwony. Emituje również intensywną poświatę, będącą efektem jego radioaktywności.

Zabija i leczy

fot. Instytut Fizyki PWDobrze rozpuszcza się w wodzie i innych cieczach. Powstaje jako produkt rozpadu radu. Ulega przemianie promieniotwórczej i to właśnie  promieniotwórcze produkty tego rozpadu mogą być wdychane i osadzać się w płucach. O zauważalnym wpływie radonu na stan zdrowia ludzkiego można mówić dopiero wtedy, gdy dawki promieniowania przekraczają o kilka rzędów wielkości poziom uważany za bezpieczny.

Obecnie w Polsce nie ma przepisów określających dopuszczalne stężenie radonu w budynkach mieszkalnych. W większości państw półkuli północnej oraz w państwach Unii Europejskiej
  fot. Instytut Fizyki PW
  Stężenie radu 226Ra w glebie           

takie przepisy istnieją.

 

Na ogół dla budynków nowo wznoszonych są to wartości niższe, w porównaniu z   budynkami już istniejącymi. Najczęściej limit wynosi 200-400 Bq/m3.

Szkodliwe efekty działania radonu polegają na uszkadzaniu struktury chemicznej kwasu DNA przez wysokoenergetyczne, krótkotrwałe produkty rozpadu radonu, co wywołuje rozwój komórek rakowych.

Z drugiej strony, należy podkreślić, że naturalnie występujące wody radonowe stosuje się do kąpieli w rehabilitacji chorób narządów ruchu, leczeniu cukrzycy, chorób stawów, chorób tarczycy oraz schorzeń ginekologicznych i andrologicznych.

Jak mierzyć stężenie radonu?

Radon
jest 8 razy cięższy niż średnia gęstość gazów atmosferycznych. Gromadzi się w zagłębieniach, uskokach skalnych, piwnicach.

Na terenie Polski występuje przede wszystkim w Sudetach, na obszarach występowania masywów granitoidowych i skał metamorficznych o zwiększonych zawartościach uranu i toru. Obszarem narażonym jest również Górnośląskie Zagłębie Węglowe.

Podstawowym sposobem oznaczania zawartości radonu w otoczeniu jest pomiar radiometryczny. Pomiarów dokonuje się przy pomocy specjalnych detektorów. Mogą to być detektory śladowe lub oparte na zasadzie działania komory jonizacyjnej.

Pierwszy typ oparty jest na zasadzie działania "kliszy fotograficznej". W małym pojemniczku umieszcza się plastykową płytkę, na której radioaktywne atomy radonu pozostawiają ślady. Są one widoczne dopiero po obróbce chemicznej. Na podstawie liczby śladów można określić stężenie radonu w mieszkaniu.

Komory jonizacyjne są detektorami dokonującymi samodzielnie pomiaru oraz obróbki wyników. Poziom stężenia radonu w powietrzu wyświetlany jest na ekranie urządzenia w ciągu kilkunastu minut. Tego typu zaawansowane technicznie urządzenia wykorzystywane są do prowadzenia ciągłego monitoringu w strefach szczególnego zagrożenia - np. kopalniach.

Łatwość wykrywania i ilościowego oznaczania promieniotwórczości bierze się stąd, że każdy rozpad nuklidu promieniotwórczego wyzwala dużą energię, która powoduje zmiany w otaczającej materii.

Oznaczenie poziomu stężenia radonu, to jedna strona medalu. Należy jednak pamiętać, że to, czy gaz w ogóle przedostanie się do budynku zależy głównie od rodzaju podłoża oraz jakości izolacji
  Schemat "wędrówki" radonu przez budynek

budynku, a głównie izolacji fundamentów. Dlatego np. Skandynawowie radzą, by dom jak najlepiej odizolować od ziemi, a niezbędne przepusty uszczelnić. Jednym ze skuteczniejszych sposobów na to, by odciąć drogi wędrówki gazu jest jak najczęstszego wietrzenia mieszkań.

Z kolei Amerykanie najczęściej stosują system rur wentylacyjnych rozciągający się od piwnicy aż po poddasze. Gdy rury przechodzą przez pomieszczenie ciepłe (np. strych czy kotłownię) różnica temperatur powoduje, że radon jest wypychany rurami do góry na zewnątrz.

Kwestia stworzenia skutecznej bariery antyradonowej z oczywistych przyczyn jest polem  do popisu dla producentów izolacji. Jednym z proponowanych rozwiązań jest izolacja fundamentów specjalną papą termozgrzewalną, która może być stosowana nie tylko do hydroizolacji, ale także jako element chroniący przed wnikaniem radonu do wnętrza budynku.


Opracowanie: Redakcja IzoForum
Źródło: Instytut Fizyki Polotechniki Warszawskiej, Wiedza i życie

 

 

 Przeczytaj także:

 

PARCIE NEGATYWNE W IZOLACJACH

IZOLACJE FUNDAMENTÓW: BITUM Z WIADRA CZY Z ROLKI

BEZSZWOWE IZOLACJE BITUMICZNE FUNDAMENTÓW

LEPIEJ BEZ IZOLACJI

180_260_pakery_iniekcyjne.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski