Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum

Wilgoć na dachu - nieniszczące metody badania   


O dach należy dbać od chwili jego wykonania. Jest to konstrukcja, która wymaga regularnego konserwowania, a usterki i wady muszą być usuwane niezwłocznie po ich wykryciu.

fot. TramexDachy
funkcjonują w najbardziej ekstremalnych warunkach. Są bezpośrednio wystawione na silne i niszczące działania słońca (najwyższe temperatury), wiatru, deszczu (wilgoć) i mrozu (najniższe temperatury). 

To na dach oddziałują zanieczyszczenia środowiska, substancje chemiczne, promieniowanie ultrafioletowe, kwaśnie deszcze. To wreszcie dachy stanowią platformę podczas prac związanych z urządzeniami wentylacyjnymi, czy masztami.

Dlatego prawidłowe środki zapobiegawcze powinny obejmować okresowe inspekcje i natychmiastowe usuwanie wykrytych problemów. Takie działanie powinno przynieść wymierne korzyści:

- Przedłużoną przydatność dachu do użytku
- Brak przecieków
- Skuteczną izolacja

Niemal wszystkie usterki dachów mają jeden wspólny mianownik - wodę. Woda może przeniknąć od zewnątrz, może nagromadzić się wewnątrz lub powstać w budynku i skroplić się w systemie dachowym. Wilgoć może przeciekać do budynku i powodować szkody i zakłócenia, lecz może także zostać uwięziona w pokryciu dachowym na długo przed wystąpieniem przecieku do budynku.

Niezależnie od tego, czy nagromadzona woda jest widoczna, czy nie - jej obecność wcześniej czy później będzie przyczyną poważnych problemów. Może ograniczyć efektywność izolacji termicznej, spowodować korozję mocowań i elementów konstrukcyjnych, przyczynić się do powstawanie pęcherzy, pęknięć, wygięć i rozwarstwienia. Dlatego tak ważne jest, by wodę zgromadzoną w systemie dachowym zlokalizować, a poziom wilgotności precyzyjnie zmierzyć.

Z tego powodu nieniszczące systemy wykrywania przecieków powinny stanowić ważny element każdego programu konserwacji dachu.

Nieniszczące badanie zawartości wody

Jedną z popularniejszych metod nieniszczących jest Metoda impedancji, która wykorzystuje zjawiska oporu i pojemności. Czujniki emitują sygnał elektroniczny niskiej częstotliwości z gumowych elektrod umieszczonych w podstawie czujnika. Elektrody te stykają się z wierzchnią warstwą pokrycia dachowego. Sygnał emitowany przez fot. Tramexelektrody penetruje dach i wykrywa wszelkie zmiany impedancji elektrycznej.

Jeżeli woda w systemie dachowym nie występuje, impedancja jest niska, natomiast każdy wzrost poziomu wilgoci powoduje wzrost impedancji. Wzrost ten jest automatycznie przeliczany na odczyt względnej zawartości wody. Odczyt jest dostępny natychmiast wyświetlany z użyciem łatwego do użycia czytnika. Urządzenia zaopatrzone w tego typu czujniki impedancyjno-pojemnościowe mają szereg zalet:

- Łatwa obsługa i interpretacja wyników
- Natychmiastowy i bieżący odczyt wyników
- Możliwość pracy przy świetle słonecznym
- Możliwość śledzenia ścieżek przecieków w dachach i wskazywania miejsc przedostawania się wody
- Odczyty nie są zakłócane przez czynniki towarzyszące np. różnice temperatur spowodowane wiatrem
- Możliwość użytkowania w połączeniu z igłowym miernikiem opornościowym w celu uzyskania bardziej szczegółowych wyników.
- Urządzenie jest lekkie i poręczne

Nie należy jednak zapominać, że mierniki impedancyjne mają pewne ograniczenia. Nie funkcjonują np. na dachach pokrytych blachą lub zalanych przez deszcz. Nie są też odpowiednie dla systemów dachu odwróconego, na którym wykorzystuje się warstwę izolacji i kruszywa.


Opracowanie: Redakcja IzoForum
Źródło: Tramex

 

 

Czytaj także

 

MIERNIKI WILGOTNOŚCI

POMIAR WILGOTNOŚCI - METODA KARBIDOWA CM

SZTUCZNE I NATURALNE METODY OSUSZANIA MURÓW

OSUSZANIE BUDYNKÓW PO POWODZI

POMIAR WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

FILMY NA TEMAT POMIARÓW WILGOTNOŚCI

180_260_pakery_iniekcyjne.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski