Wyszukiwarka
 na stronie  na forum  
Twitter
forum

Wykrywanie przecieków, czyli badanie szczelności hydroizolacji  


fot. sxc.hu

 

Kiedy woda przedostaje się przez fundament i tworzy wykwity na ścianie, kwestią podstawową staje się odpowiedź na pytanie: jak szybko wykryć i skutecznie naprawić uszkodzoną hydroizolację.


 

 

 

 

 

Czytaj także:

 

POMIAR WILGOTNOŚCI - METODA KARBIDOWA CM

SZTUCZNE I NATURALNE METODY OSUSZANIA MURÓW

KRÓTKA HISTORIA POMIARU WILGOTNOŚCI POWIETRZA

OSUSZANIE BUDYNKÓW PO POWODZI

 

FILMY NA TEMAT POMIARÓW WILGOTNOŚCI 

 

Najbardziej rozpowszechnioną metodą w tego typu sytuacjach jest tzw. próba szczelności. Polega ona na zalaniu wodą zaizolowanej powierzchni i - po odczekaniu kilku dni - sprawdzeniu "od spodu", gdzie leży problem. Jest to jednak rozwiązanie mało precyzyjne. Szczególnie w przypadku membran pływających, czyli nieprzylegających do podłoża, miejsce przecieku może bowiem zupełnie nie odpowiadać miejscu uszkodzenia izolacji. Tak więc z punktu widzenia inwestora, taka metoda może się okazać nie tylko kosztowna i czasochłonna, ale także często nieskuteczna.

Bezinwazyjną metodą wykrywania przecieków jest tzw. metoda dymowa. Polega ona na wtłaczniu pod powierzchnię membrany lekkiego gazu, który przechodząc przez nieszczelność wskazuje szukane miejsca. Ten sposób nie dostarcza nam jednak żadnych informacji na temat stopnia i obszaru zawilgoconej powierzchni.

Producenci oraz naukowcy wciąż więc pracują nad innymi rozwiązaniami, które rzeczywiście mogłyby ułatwić pracę projektantom i konstruktorom, a potencjalnym inwestorom oszczędzą stresu i kosztów. Do najnowocześniejszych technologii w tym zakresie należą: metoda termowizyjna, neutronowa oraz pomiaru impedancji.


Ogólnie rzecz biorąc, metody te sprawdzają, czy na jakiejś warstwie połaci dachowej gromadzi się niechciana woda. Niektóre z nich mogą też służyć wykryciu miejsca konkretnego przecieku.

 
Metoda termowizyjna: bazuje na zasadzie, że woda czy zawilgocona izolacja, zmienia temperaturę wolniej niż suche elementy pokrycia dachowego. Zwykle na płaskim dachu nie gromadzi się woda albo jest jej niewiele.Kiedy jednak dochodzi do przecieku, woda przedostaje się wgłąb warstw pokrycia i – w zależności od rodzaju izoalcji – albo jest absorbowana, albo dociera coraz głębiej. Nocą, gdy temperatura spada, suche elementy dachu szybko "się chłodzą", a zawilgocona hydroizolacja dłużej będzie "trzymać" wyższą temperaturę. Wtedy, za pomocą  kamery na podczerwień można zobaczyć, jaki obszar wyróżnia się podwyższoną temperaturą – zwykle w takim miejscu hydroizolacja jest uszkodzona.


Metoda neutronowa działa jak rodzaj radaru atomowego. Czasem metoda nazywana jest metodą neutronowo-wodorową, bowiem pozwala określić nie tyle poziom wody, ile poziom wodoru. Badacz posługuje się urządzeniem, które emituje silny strumień neutronów. Po uderzeniu w atom wodoru neutrony wracają do urządzenia, ale dużo wolniej. Ponieważ woda posiada wysoki procent atomów wodoru, urządzenie odczytuje wyniki (liczbę atomów wodoru) jako poziom wilgoci.

 
Opracowując metodę testowania impedancji naukowcy doszli do wniosku, że skoro woda przewodzi prąd - wilgotna izolacja będzie mniej odporna na bodźce elektryczne niż sucha. W trakcie badania, dzięki zainstalowanej na podejrzanej powierzchni siatce pod napięciem, można zbadać jak rozkładają się różnice w odczytach poziomu napięcia. Tam, gdzie paramentry są nienaturalnie podwyższone, prawdopodobnie nastapił przeciek. Ostatecznej weryfikacji dokonuje się przez porównanie odczytu z powierzchni badanej i tzw. powierzchni wzorcowej.


Elektroniczne wykrywanie uszkodzenia hydroizolacji może przebiegać na dwa sposoby: przy użyciu niskiego i wysokiego napięcia. W obu przypadkach chodzi nie tylko o wykrycie obecności wody, ale także o wskazanie miejsca, w którym doszło do przecieku. Metody bazują na tym, że woda dobrze przewodzi prąd.

 

W tej metodzie stosunkowo wysokiemu napięciu towarzyszy raczej niskie natężenie. Jedna końcówka urządzenia jest podłączana do przewodzącej prąd połaci dachowej (np.wykonanej z betonu lub metalu). Z drugiej strony, po odsłoniętej membranie prowadzony jest detektor przypominający szczotkę zakończoną miedzianymi drucikami. Kiedy natrafi na przeciek następuje przepływ prądu między połacią dachową, a detektorem, co sygnalizuje miejsce uszkodzenia izolacji.

 

Wszystkie opisane powyżej metody wykrywania przecieków często stosowane są równocześnie, co zwiększa prawdopodobieństwo poprawnej diagnozy. Ich dobór uzależniony jest od potrzeb w konkretnej sytuacji oraz od doświadczenia przeprowadzających badanie.

 

Opracowanie: Redakcja IzoForum

Aktualiyacja: 10.12.2011

180_260_pakery_iniekcyjne.jpg
Newsletter
Sonda
Jaką metodą dokonujesz pomiaru wilgotności na budowie ?
Miernikiem elektronicznym
Metodą karbidową CM
Oceną wzrokową i dotykową
Metodą suszarkowo-wagową
Tagi  Popularne A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z
Partnerzy  
Nowy baner polski Nowy baner polski