Gruntowy wymiennik ciepła

Chcąc stworzyć w domu możliwie jak najbardziej optymalny system wentylacji oraz ogrzewania, warto zamontować w nim gruntowy wymiennik ciepła. Stanowi on uzupełnienie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który wstępnie podgrzewa ciepło zimą i schładza je latem, jeszcze zanim trafi ono do rekuperatora. W tym celu wykorzystywana jest darmowa energia skumulowana w gruncie.

Gruntowy wymiennik ciepła najprościej opisać można jako zakopany w ziemi rurociąg, którym przedostaje się powietrze wentylacyjne. Mechanizm jego funkcjonowania bazuje na zdolności gruntu do stabilizacji temperatury na określonej głębokości. Powietrze zewnętrzne wprowadzone do wymiennika ogrzewa się wstępnie zimą, jeszcze zanim trafi ono do centrali wentylacyjnej. Latem gruntowy wymiennik ciepła jest w stanie obniżyć temperaturę powietrza wprowadzanego do budynku nawet o kilka stopni.

Najłatwiejszym do wykonania gruntowym wymiennikiem ciepła jest rura wykonana z PCV lub kamionki. Najlepiej, by jej średnica wynosiła 11 lub 20 cm i miała długość między 30 a 50 metrów. Rura powinna być zakończona czerpnią z podwójną siatką zabezpieczającą i umieszczona pod ziemią. W czasie wykonywania gruntownego wymiennika ciepła należy pamiętać o tym, że w sezonie letnim do czynienia możemy mieć ze skraplaniem się pary wodnej w jego wewnętrznych ściankach. By temu zapobiec, rury należy ułożyć z zachowaniem 1% spadku na całej ich długości. Dodatkowo, niezbędne będzie uszczelnienie wszystkich połączeń rur, trójników oraz kolanek. Podczas zasypywania wykopu, grunt dookoła przewodu gruntownego wymiennika ciepła powinno się zagęszczać etapami, uniemożliwiając w ten sposób osiadanie górnych warstw gruntu, a w efekcie tego — deformowanie rur. Całość umieścić należy na głębokości około 1,5 — 2,5 metra, tak aby nie kolidowała ona z trasami pozostałych urządzeń podziemnych.