Parcie negatywne w izolacjach

Ze zjawiskiem, jakim jest parcie negatywne wody do czynienia mamy wówczas, gdy zaczyna się ona przedostawać przez ściany piwnicy lub fundamenty od strony gruntu, a hydroizolacja zlokalizowana jest we wnętrzu pomieszczenia. Oznacza to, że warstwa hydroizolacji jest stosowana po stronie elementu konstrukcji, który zlokalizowany jest po przeciwnej stronie bezpośredniego działania wody. W jaki sposób zabezpieczyć można budowę przed parciem negatywnym wody, poprawiając w ten sposób system izolacji fundamentów? Oto garść przydatnych informacji na ten temat.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zabezpieczenie od negatywnego parcia wody jest nieco bardziej skomplikowane od ochrony działania pozytywnego wody. Związane jest to z tym, że penetracja odbywa się tutaj za pośrednictwem elementu konstrukcji, za materiał izolacyjny. Woda próbuje tutaj odspoić go od podłoża.

Jako że piwnice bardzo często nie są dostępne z zewnątrz, uszczelnia się je wyłącznie od wewnątrz, czyli od strony negatywnej. Do wypełnionych zbiorników wodnych brak natomiast dostępu od wewnątrz. Chcąc wykonać warstwę izolacji, bez wyłączania zbiornika z użytkowania, niezbędne jest tutaj wykonanie hydroizolacji z zewnątrz. O ile tylko jest to możliwe, materiał uszczelniający należy zaaplikować od strony pozytywnej danej konstrukcji. W przeciwnym wypadku, niezbędne będzie wykonanie aplikacji od strony negatywnej.

Z negatywnym działaniem wody na konstrukcję do czynienia możemy mieć wewnątrz piwnic, tuneli oraz szybów windowych, na zewnątrz zbiorników wodnych lub silosów, w przypadku przeciekających stron ścian oporowych oraz w części sufitowej przeciekających stropów.

Na skutek ciśnienia wody, kryształy soli formują się kapilarach, wypełniając przestrzenie pomiędzy hydroizolacją i podłożem. Na skutek tego, elastyczna powłoka może ulec odspojeniu i odpaść po pewnym czasie.

Na rynku spotkać można się z systemami hydroizolacji podłoży murowanych oraz betonowych, również od strony negatywnej. Bardzo często mają one właściwości krystalizacji. Tego typu wyroby zawierają czynnik, który reaguje z wilgocią oraz składnikami podłoża, tworząc w ten sposób kryształy penetrujące pory oraz kapilary podłoża.

W jaki sposób zabezpieczyć można konstrukcję przed parciem wody od strony negatywnej? By izolacja fundamentów była w stanie działać w sposób właściwy, produkt uszczelniający powinien posiadać bazę mineralną. Musi on być również w stanie penetrować w podłoże na określoną głębokość tak, aby nie uległ odspojeniu. Niemniej istotne jest też to, by dany wyrób był odporny na wysokie ciśnienie wody od strony negatywnej. Musi on być łatwy w aplikacji i pozbawiony chlorków. Warto również, by produkt uszczelniający posiadał właściwości samouszczelniające. Dzięki temu będzie on w stanie skutecznie chronić przed przeciekami z rys o niewielkiej rozwartości. Kolejną pożądaną cechą takiego wyrobu jest otwartość dyfuzyjna, dzięki której para wodna jest w stanie penetrować przez utwardzoną powłokę hydroizolacji.