Radon cichy zabójca

Radon jest bezwonnym, bezbarwnym, pozbawionym smaku, radioaktywnym pierwiastkiem z rodziny gazów szlachetnych. Występuje on naturalnie w przyrodzie jako produkt rozpadu radu i uranu. To stosunkowo ciężki gaz, który stanowi największe źródło promieniowania naturalnego. Jako że jest on gazem szlachetnym, ma niewielką zdolność do wiązania jest z ciałami stałymi. Między innymi dlatego radon wydobywa się ze skał. Pierwiastek ten może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Oto garść najważniejszych informacji na ten. temat.

Ze zwiększonym występowaniem radonu do czynienia mamy między innymi w miejscach, w których występują skały łupkowe oraz granity. Pierwiastek ten wydobywa się z nich i wnika do domów. Odbywa się to między innymi przez źle zabezpieczone ściany czy fundamenty. Do czynienia mamy wówczas promieniotwórczym pierwiastkiem, który ze względu na swoją wagę gromadzi się głównie w niższych partiach budynków, jak parter czy piwnica. Stężenie radonu w pomieszczeniach zależy od pory dnia. Wzrasta ono nocą, Norma stężenia radonu w naszym kraju to 200 Bq/m3.

W jaki sposób radon wpływa na nasze zdrowie? W najbardziej negatywny sposób oddziałuje on na płuca. Jego promieniowanie wywoływać może raka płuc. Najniebezpieczniejszy dla naszego organizmu jest rezultat rozpadu omawianego pierwiastka. Wdychając go, rozpad radonu następuje w układzie oddechowym. Jak pokazują statystyki, radon jest drugą po paleniu papierosów przyczyną zachorowań na raka płuc. Skutkiem wysokiego stężenia radonu może być również odczuwalne osłabienie oraz rozbicie. Przebywanie w pomieszczeniach, w których jego normy są w znaczącym stopniu przekroczone (zalicza się do nich między innymi kopalnie czy budynki wybudowane w nie wentylowanych skałach) skutkować może chorobą popromienną, której objawami są problemy z jelitami, niedokrwistość, bezpłodność, utrata przytomności czy zaburzenia hormonalne. Prowadzone są również badania nad wpływem radonu na zachorowalność na białaczkę.

Jak sprawdzić poziom radonu budynku w pomieszczeniu? W budownictwie coraz częściej stosowane są powłoki radonowo — szczelne, które skutecznie chronią fundamenty oraz ściany narażone w bezpośredni sposób na kontakt z tym pierwiastkiem. W niektórych krajach jest to wymóg, jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej, takie jak przedszkola, szkoły czy szpitale. Osoby, które zajmują się projektowaniem oraz nadzorowaniem budowy tego typu obiektów, odbywają dodatkowe szkolenia w zakresie ochrony oraz postępowania w przypadku zwiększonego występowania radonu. Budując dom należy pamiętać o zastosowaniu specjalnej izolacji chroniącej przed omawianym gazem. W przypadku stwierdzenia, że w budynku mamy do czynienia ze zbyt wysokim stężeniem radonu, zaleca się zamówienie specjalnych czujników, które działają przez kilka miesięcy, a następnie są przekazywane do laboratorium. W przypadku stwierdzenia przekroczenia norm, niezbędne jest zamontowanie w budynku specjalnych pomp wentylacyjnych.