Izolacja termiczna balkonu i tarasu

Aby ochronić balkon czy taras przed zawilgoceniem czy przemarzaniem płyty konstrukcyjnej, zadbać należy o ich odpowiednią izolację termiczną. To sprawdzony sposób na pozbycie się mostków termicznych.

Ocieplanie balkonu

Znacząca część balkonów posiada konstrukcje wspornikowe zakotwiczone w wieńcu i połączone ze stropem. W przypadku domów murowanych, najczęściej tworzy je żelbetowa płyta, której zbrojenie połączone jest ze zbrojeniem stropu. Jako że doskonale przewodzi ona ciepło, przyczynia się do wychładzania przylegającego do niej stropy. Dodatkowe straty ciepła wywoływać może także strefa podokiennika, nadproży oraz ościeży, które otaczają okna oraz drzwi balkonowe.

Balkonu nigdy nie powinno się zostawiać bez ocieplenia. Prowadzić może to bowiem do niekontrolowanej ucieczki ciepła. W ogrzewanych wnętrzach znacznie mocniej odczuć można wychładzanie się strefy znajdującej się przy balkonie. Do czynienia możemy mieć wówczas do kondensacji pary wodnej na zimnych powierzchniach, co przyczyniać może się do zawilgocenia konstrukcji.

Jak skutecznie ograniczyć mostek termiczny w miejscu, w którym balkon styka się ze ścianą? Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest obłożenie płyty żelbetowej izolacją. Należy pamiętać o tym, by ocieplenie balkonu układać tak na jego spodniej, jak i górnej powierzchni. Związane jest to z tym, że przedostające się wówczas do płyty balkonu przez wieniec stropowy ciepło przebyć musi znacznie dłuższą drogę, aby wydostać się na zewnątrz. Ocieplenia nie należy układać wyłącznie po spodniej stronie płyty. Skutkiem tego może być wydostawanie się ciepła przez nieosłoniętą płaszczyznę. By ochronić izolację termiczną przed przemakaniem, na czołowej płaszczyźnie balkonu należy wykonać obróbki. W przeciwnym wypadku, podciekająca woda przyczyniać będzie się do stopniowego uszkadzania jego konstrukcji. Chcąc skutecznie zminimalizować przenikanie ciepła do płyty żelbetowej oraz jego nagrzewanie, na połączeniu płyty balkonowej ze stropem należy zastosować specjalny łącznik termiczny.

Ocieplanie tarasu

A co, jeżeli chodzi o ocieplanie tarasu? Musi być on szczelny oraz w odpowiedni sposób zaizolowany termicznie. Jego płaska powierzchnia jest w dużym stopniu narażona na przeciekanie. Przy niskich temperaturach, zamarzająca woda zaczyna powiększać swoją objętość, czego skutkiem może być pękanie izolacji wodochronnej i wnikanie wody w głębsze warstwy tarasu. Idealny materiał do ocieplania tarasu musi być twardy, nienasiąkliwy i odporny na negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych. Gdy izolacja cieplna ulegnie zawilgoceniu, do czynienia będziemy mieć również z nasiąknięciem znajdującego się pod nią stropu, czego efektem będzie przemarzanie konstrukcji. Bardzo ważną kwestią jest odpowiednia grubość warstwy ocieplenia, które to skutecznie chronić będzie przed wychładzaniem stropu oraz skraplaniem się wody na suficie pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod tarasem. Chcąc osiągnąć optymalny komfort termiczny, zaleca się zastosowanie izolacji tarasu o oporze cieplnym R=9. Co ważne, zaizolować należy zarówno płytę tarasu, jak i przylegające do niego elementy konstrukcyjne.